Für Elise Piano Impression (Tomasz Kowalczyk) |

https://youtu.be/-5fQLWnmRk0
©2021

IONIATE POWER RUBRIC
Provide your feedback to earn campaign promo points

My piano impression of Beethoven – Für Elise.

Moja impresja fortepianowa na temat utworu Beethovena: Dla Elizy.

Check my streaming channels!

Zapraszam wszystkich na moje kanały streamingowe!

Spotify: https://open.spotify.com/artist/0PE2iCCCk3K8wFgHU1UZuX

Tidal: https://tidal.com/browse/artist/8495352

Deezer: https://www.deezer.com/artist/11879245?

Tomasz Kowalczyk (26.03.1990) – kompozytor, pianista, poeta.
W 2012 roku ukończył studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. J.A. Komeńskiego w Lesznie na kierunku „Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej”, a w 2014 roku kierunek „Pedagogika” na Wyższej Szkole Humanistycznej im. Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie.
W latach 2018-2020 wydał ponad 10 albumów muzycznych z zakresu muzyki fortepianowej, wokalnej i filmowej, które są dostępne na portalach streamingowych. Skomponował pieśni do wierszy Jana Lechonia oraz innych poetów. Komponuje muzykę wokalną dla uczestników oraz finalistów Voice of Poland czy Szansy na Sukces. Odbył fortepianowe tournée po zabytkowych miasteczkach Anglii w 2016 roku. Koncertował w Berlinie oraz w miastach Polski m.in. Krakowie, Poznaniu, Lesznie, Kościerzynie, Rydzynie. Jego utwory były emitowane m.in. w Rmf Classic, Radio Pryzmat, Ciche Radio czy Radio Guardian.

Na co dzień mieszka w Lesznie, gdzie uczy gry na fortepianie i komponuje muzykę fortepianową, wokalną, rozrywkową oraz filmową. Przyjmuje również zlecenia prywatne. Opublikował 4 książki o sztuce i poezji. Jego dzieła są grane przez muzyków na całym świecie, m.in. przez Annę Sutyaginę – światowej sławy pianistkę.

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCfl4ndjLZCTL67bwLtoHkeA

Spotify: https://open.spotify.com/artist/0PE2iCCCk3K8wFgHU1UZuX?si=R6R-4DMWTwmw2b31QkfLiQ

Strona: https://www.tomaszkowalczyk.com.pl

Tomasz Kowalczyk (March 26, 1990) – composer, pianist, poet. In 2012, Tomasz graduated from the University of J.A Komeński in Leszno in the field of “Artistic education – musical art”, and in 2014, the field of “Pedagogy” at the University of Humanities of Stanisław Leszczyński in Leszno. In 2018-2020, he released over 10 music albums in the field of piano, vocal and film music, which are available on streaming portals. Tomasz Kowalczyk composed songs based on poems by Jan Lechoń and other well known Polish poets. He composes vocal music for the participants and finalists of Voice of Poland or Szansa na Sukces – popular tv music programme. Tomasz made a piano tour of England’s historic towns in 2016 and gave concerts in Berlin and in Polish cities, incl. Kraków, Poznań, Leszno, Kościerzyna, Rydzyna. His works have been broadcast, among others in Rmf Classic, Radio Pryzmat, Ciche Radio or Radio Guardian. Tomasz lives in Leszno, where he teaches piano and composes piano, vocal, entertainment and film music. He also accepts composing orders. Tomasz has published 4 books on art and poetry. His works are played by musicians all over the world, incl. by Anna Sutyagina – a world-famous pianist.

Website: https://www.tomaszkowalczyk.com.pl

Email: tomaszkowalczyk90@gmail.com

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCfl4ndjLZCTL67bwLtoHkeA

Spotify: https://open.spotify.com/artist/0PE2iCCCk3K8wFgHU1UZuX?si=R6R-4DMWTwmw2b31QkfLiQ

#Beethoven #classical #music