Първи стъпки китарата – Урок 8: Свирене с пръсти I | Ilko Birov


©2021 ILKO BIROV

IONIATE POWER RUBRIC
Provide your feedback to earn campaign promo points

В днешния урок учим основите на свиренето с пръсти.
Похватът, който показвам, е взаимстван от класическата постановка, при която палецът лежи върху шеста, пета или четвърта, а първи, втори и трети пръст съответно отговарят за трета, втора и първа струна.

0:00 интро
1:30 упражнение 1
2:39 упражнението с Ла-минор
3:15 упражнението с Ми-мажор
3:35 упражнението с До-мажор

***

Видеокурсът е с подкрепата на Национакен фонд “Култура”