Kyrie Eleison (Choir and Organ) | Kjell Prytz


©2022 KJELL PRYTZ

IONIATE POWER RUBRIC
Provide your feedback to earn campaign promo points

Kyrie Eleison, Christe Eleison, Mater Eleison
Herre förbarma dig för att vi inget gör
Moder förbarma dig för att vi tiger still
O Herre, förlåt även de som förgör Moder Jord
Ty de vet inte vad de gör